Vi strävar efter att skapa hälsosamma arbetsmiljöer, att minska på företagets miljöpåverkan samt att använda energi och resurser på ett effektivttt sätt.

 

På Wästgöta Entreprenad AB strävar vi efter att i hela vår verksamhet minska på klimatpåverkan minska energiförbrukning samt att välja hållbara energikällor, vi strävar efter att minska användningen av skadliga ämnen samt att använda material med låg miljöpåverkan under hela livscykeln, vi strävar efter att minska avfallsmängden och att bidra till återvinning & resurseffektivitet, vi strävar efter att under produktion samt att våra produkter fokuserar på minimal störning för naturen samt människan i omgivningen. På Wästgöta Entreprenad AB stävar vi efter att förebygga och aktivt identifiera miljö och hälsomässiga risker. Vi vill att Wästgöta Entreprenad AB skall förknippas med kvalité. Av den anledningen så satsar vi på att våra anställda genomgår löpande utbildningar & kompetensutveckling i form av information och utbildning. Vi strävar efter att vara en trivsam arbetsplats med stolta medarbetare samt att ständigt utveckla vårt arbetsteknik, våra arbetsmetoder samt vårt sociala ansvar och den personliga utvecklingen hos våra medarbetare. Vi vill ha  återkommande nöjda kunder. Att utvecklas tillsammmas med våra kunder och medarbetare är för oss en viktig framgångsfaktor. Att vara personliga och engagemang är nyckelorden för samtliga som arbetar i företaget. Vi vill förknippas med kvalité, miljömedvetenhet samt lockande arbetsgivare. 

För att ligga i framkant med vår miljö och arbetsmiljö jobbar vi målmedvetet med att följa upp och effektivisera vårt arbetssätt ständigt. Vi jobbar enl. ISO 9001, ISO 14000.