Wästgöta Entreprenad AB

Vi på Wästgöta Entreprenad AB är service inriktade och är måna om våra kunder och anställdas trygghet. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder och bidra till att våra samarbeten sker på bästa möjliga sätt. Av den anledningen skriver vi alltid ABT kontrakt med våra kunder samt lämnar garanti på utförda arbeten enl. konsumentverkets föreskrifter. För att ytterligare förbättra arbetet & arbetsmiljön i företaget har vi valt att se till att tänka på säkerhet, och att vår personal utbildas löpande inom våra arbetsområden. Vårt företag innehar därför rätt försäkringar på både våra arbeten och vår personal som är försäkrad enl. bransch standard. För att öka tryggheten ytterligare för våra kunder väljer vi att endast arbeta med projektpris dvs. fast pris på varje projekt. Vi strävar ständigt att uppnå högsta möjliga kvalité på våra arbeten och för att detta skall vara ett faktum så utbildar vi ständigt vår personal. Våra anställda är utbildade inom : taksäkerhet, heta arbeten, hantering och montering av tätskikt, ytpapp, takpannor, måleri & underhåll av plåttak, leverantörs utbildningar, transport & teleskoplastare, ställningsbyggnation, fallskydd & säker arbete på höjd. Vår ledning är utbildad inom: Arbetsmiljö (Arbetsmiljöverkets BAS-P & BAS-U), Projektledning, Byggbesiktning, Ledarskap & Byggteknik. Tillsammans så erbjuder vi kostnadseffektiva tak, snickeri och måleriarbeten för nybyggnation, ombyggnation och renovering.

Våra mål & visioner

Vår ambition är att vara den personliga medelstora entreprenaden där vi skapar kultur och gemenskap inom bolaget och bland våra anställda samt trygghet och erkännande bland våra kunder och samarbetsparter. Vi har som mål att vi skall överträffa oss själva inom vårt arbete men det främsta målet är att är att vara det självklara valet för våra kunder och att ständigt kunna erbjuda bättre lösningar, det senaste inom byggnadsteknik, material, kvalité, trygghet, och allt detta med ett miljötänk och på ett miljömedvetet sätt. Vår vision är att vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetsparter ”växa för en hållbar framtid”. Med detta begrepp syftar vi på att utöka våra tjänster, utöka våra marknadsandelar, att ständigt förbättras inom arbetsmiljö och att växa stadigt samt erbjuda våra tjänster till fler framtida kunder. Våra värderingar är att sträva efter att våra kunder upplever oss och våra tjänster / produkter kvalitativa miljövänliga lättillgängliga samt tid och pengabesparande. Vi vill frigöra tid åt våra kunder genom våra erbjudanden och helhetslösningar med en kontakt och en faktura oavsett antalet underentreprenörer / leverantörer.
VÅR MOTTO ÄR ”VI ANSTRÄNGER OSS LITE MERA”