Wästgöta Entreprenad AB

Vi på Wästgöta Entreprenad AB är serviceinriktade och är måna om våra kunder och anställdas trygghet. Vi vill skapa långsiktiga samarbeten med våra kunder och bidra till att våra samarbeten sker på bästa möjliga sätt. Föt att uppnå detta skriver vi avtal med våra kunder samt lämnar garanti på utförda arbeten. För att ytterligare förbättra arbetet & arbetsmiljön ser vi till att vår personal utbildas löpande inom våra arbetsområden. Vårt företag innehar därför rätt försäkringar på både våra arbeten och vår personal som är försäkrad enl. bransch standard. Vi strävar ständigt att uppnå högsta möjliga kvalité på våra arbeten. Våra anställda är utbildade inom : taksäkerhet, heta arbeten, hantering och montering samt materialkunskap av tätskikt, ytpapp, takpannor, måleri & underhåll av plåttak, leverantörs utbildningar, transport & teleskoplastare, taksäkerhet, ställningsbyggnation, fallskydd & säker arbete på höjd. Vår ledning är utbildad inom: Arbetsmiljösamordning (Arbetsmiljöverkets BAS-P & BAS-U), Projektledning, Byggbesiktning, Ledarskap & Byggteknik. Tillsammans så erbjuder vi kostnadseffektiva tak, snickeri och måleriarbeten för nybyggnation, ombyggnation och renovering.

Våra mål & visioner

Vår ambition är att vara den personliga byggföretaget där vi skapar kultur och gemenskap inom bolaget och bland våra anställda. Våra kunder skall känna trygghet i att anlita oss och få högsta kvalitet på projektet. Vi har som mål att vi skall överträffa oss själva inom vårt arbete men det främsta målet är att är att vara det självklara valet för våra kunder och att ständigt kunna erbjuda bättre lösningar, det senaste inom byggnadsteknik, material, kvalité, trygghet, och allt detta med ett miljötänk och på ett miljömedvetet sätt. Vår vision är att vi tillsammans med våra kunder, leverantörer och samarbetsparter “växa för en hållbar framtid”. Med detta begrepp syftar vi på att utöka våra tjänster, utöka våra marknadsandelar, att ständigt förbättras inom arbetsmiljö och att växa stadigt samt erbjuda våra tjänster till fler framtida kunder. Våra värderingar är att sträva efter att våra kunder upplever oss och våra tjänster / produkter kvalitativa miljövänliga lättillgängliga samt tid och pengabesparande. Vi vill frigöra tid åt våra kunder genom våra erbjudanden och helhetslösningar med en kontakt och en faktura oavsett antalet underentreprenörer / leverantörer.
VÅR MOTTO ÄR “VI ANSTRÄNGER OSS LITE MERA”